كارآموزي الكترونيك

كارآموزي الكترونيك

كارآموزي الكترونيك

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:54

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه

يكي از اهداف اساسي و بسيار مهم سياستگذاران ايجاد ارتباط منطقي و هماهنگ صنعت و محيط كار با دانشگاه و دانشجو مي با شد كه هم در شكوفائي ورشد صنايع موثر بوده و هم دانشجويان را از يادگيري دروس تئوري محظ رهايي داده و علم  آنها را كاربردي تر كرده و باعث مي شود آن را  در عرصه عمل ، آزموده و به مشكلات و نا بسامانيهاي علمي و عملي محيط كار آشنا شده و سرمايه وقت خويش را در جهت رفع آنها مصرف نمايند ، كه براي جامعه در حال توسعه ما از ضروريات مي با شد .

با اين مقدمه شايد اهميت و جايگاه درس دو واحدي كارآموزي براي ما روشنتر شده و با نگاهي ديگر به آن بپردازيم .

 

ميزان رضايت دانشجو از اين دوره

اين دوره بسيار مفيد و براي دانشجوحائز اهميت مي باشد وهدف آشنايي با محيط كارگاهي ، كسب تجربه ، ايجاد و درك روابط بين مفاهيم و اندوخته هاي تئوري با روشها و كاربردهاي عملي و اجرايي ، ايجاد ارتباط با محيط كار و تعيين ميزان كاربرد تئوري در عمل بوده است.

 

گزارش كار كارآموز

بخش اول : ديود

قسمت عمده يك طولياب الكترونيك همانطور كه از نام آن بر مي آيد مدارهاي الكترونيك است هم پيچيدگي اين مدارات كه از حوصله بحث  خارج بوده و هم استفاده گسترده از مدارات مجتمع خاص باعث مي شود تااز بحث در جزئيات خودداري شود اما براي درك كلي از اين موضوع به مواردي كاربردي اشاره مي شود كه خود باعث درك بهتر ديگر بخشهاي نظري خواهد شد طبعا در اين بخش هدف ارائه يك فشرده جامع در مورد الكترونيك نبوده بلكه اندكي موشكافي در برخي از اجزاي الكترونيك طوليابها بوده است .

و...


خرید آنلاین