تحقیق درباره ارزیابی طرح جامع شهر مرودشت

تحقیق درباره ارزیابی طرح جامع شهر مرودشت

تحقیق درباره ارزیابی طرح جامع شهر مرودشت

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:18

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

فهرست مطالب

 

پیشگفتار

مقدمه

محتوای طرح

خصوصیات  جغرافیای اقتصادی  تاریخی و....

بررسی . مقایسه طرح با طرح تفصیلی

بررسی تراکم ها با توجه به براورد جمعیت و سرانه تعین شده

ساماندهی تقسیمات و سلسه مراتب شهری

محله بندی

بررسی  سلسله مراتب شبکه ارتباطی با توجه به پیامدهای اجرای کنار گذر مرودشت

بررسی و ارزیابی  کاربری ها با توجه به عملکرد

بررسی و تدفیق خط محدوده و خط حریم

عوامل موثر بر عدم موفقیت طرحهای جامع

مقایسه طرح با وضع موجود

جمع بندی

منابع و ماخذ

 

پیشگفتار

طرحهای جامع و طرحهای توسعه شهری روش کار خود را بر تقسیمات شهری و ایجاد استقرار کالبدی و پیشنهادات برای توسعه در دراز مدت شکل می دهد  بعبارتی در طرحهای جامعه مشاور منابه . تنگنها و امکانات بالفعل و بالقوه را بررسی و با توجه به شرایط وضع موجود اقدام به تهیه طرح با چشم اندازی بلند مدت می انجامد.

طی سالها تجربه در تهیه طرحهای شهری و بررسی نتایج عملکردی طرحها این نتیجه حاصل شد که طرحها مزبور فاقد کارایی لازم هستند چرا که در بررسی عملکردی و نارسائیهای طر ح های نمونه که تو سط مشاور به عنوان زیر مجموعه برای سازمان مسکن و شهر سازی انجام شد مشخص گردید که شهرها در طول به اجر ا بردن طرح جامع خود از اهداف و ایده ال های ان فاصله می گیرند و پس از پایان دوره طرح انطباق اندکی با اینده طرح دارد.

در واقع شهر مسیر ارگانیک خود را پیش می برد ولی با تو جه به نیازهای خود مقتضی عملکردههای می گردد که با ضابطه و اصول کلی طرح جامع مغایر ت ایجاد می کند یکی از طرحهای جامع که در این تحقیق سعی در ارزیابی خصوصیات ان داشته طرح جامع مرودشت بوده که به نوبه خود جای بحث و تدبر دارد.

با ارزیابی این طرح می توان به نقاط قوت و ضعف طرح اگاهی یافت تا در اینده و برای طرحهای دیگری که در این شهر تهیه می گردد منبع و موثقی باشد در جهت رفع نقصها و کمبودها.

 

مقدمه

مطالعات بازنگری استراتژیک نظام مدیریت اجرایی شهر مرودشت، بخشی از طرح بازنگری ساختاری در نظام مدیریت و مالیه شهری عبوری یاد می شود. این طرح در چارچوب توافق میان وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری مرودشت، زیر نظر مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرمرودشت به عنوان نهاد مشترک مسئول تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی شهر توسط شرکت خدمات مدیریت ایرانیان به منظور ایجاد زمینه‌ها و ظرفیت‌های افزایش تحقق‌پذیری اجرایی طرح‌های توسعه شهری از حیث ساختار مدیریت و مالیه شهری انجام شده است:
مطالعات بازنگری استراتژیک نظام مدیریت اجرایی شهر مرودشت دلیل ضرورت‌های عینی و  عملی و همچنین بر اساس رویکردهای نظری مدیریت کلان‌شهری در پهنه‌ای فراتر از مرزها و محدوده‌های رسمی انجام شده است. قلمرو مکانی و فضایی این مطالعات را محدوده واقعی منطقه کلان‌‌شهری یا مجموعه شهری تهران شامل شهر تهران و سایر شهرها، روستاها و مراکز خدمات و فعالیت پیرامونی و همبسته با شهر تشکیل می‌دهد.
مطالعات بازنگری نظام مدیریت منطقه کلان‌ شهری تهران در سه مرحله کلی انجام شده است.
مرحله اول با عنوان شناخت و تحلیل شامل بررسی نظریه‌ها و اصول مدیریت شهری در جهان و شناخت ابعاد مختلف مدیریت منطقه در وضعیت موجود است. در این بخش روندهای کلان جهان‌گرایی/ محلی‌گرایی و حکمروایی در ارتباط متقابل با نظام‌های اداره مناطق شهری شناخت ماهیت وانواع مناطق شهری  همراه با رویکردها، نظریه‌ها و مدل‌های مرتبط با آنها بررسی شده است. همچنین چند منطقه شهری شاهد با هدف استنتاج اصول و روش‌های اداره مناطق ‌شهری مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات « بررسی و شناخت وضع موجود ادارهشهر مرودشت » نیز در چند محور زیر صورت گرفته است:
- شناخت ساختارها، سازمان‌ها و نهادهای فعال و موثر در اداره مجموعه شهری و روابط نهادی افقی و عمودی بین آنها
- شناخت وظایف و کارکردهای سازمان‌ها و عناصر موثر در سه دسته تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و اجرا
- شناخت قلمروهای فضایی نهادهای حکومتی و عمومی مختلف در مجموعه شهری بر اساس تقسیمات سیاسی و محدوده‌های مدیریت توسعه فضایی شامل محدوده قانونی، حریم و خارج از حریم سکونت‌گاه‌ها.
و...


خرید آنلاین